Na celé léto 2018 jsem odjel do divadla iO v Chicagu studovat longformy, předevší formát Harold, který tam Del P. Close a jeho skupina před 30 lety vymysleli. Bylo úžasné stát se na chvíli součástí této impro továrny, kde to všechno začínalo.

V iO se hrají 2 představení za večer paralelně na 4 pódiích, takže to je 8 představení denně, sedm dní v týdnu, celý rok, žádné divadelní prázdniny. Improvizační výtlak má tedy podle mých propočtů toto divadlo za dva týdny stejný, co celá Praha rok.

Díky tomu jsem za pět týdnů mohl vidět 50 improvizačních představení nejrůznějších formátů a stylů, například:

 • Improvised Shakespeare, improvizované představení ve stylu i formě W. Shakespeara (motivy, struktura a veršované monology i dialogy, stará shakespearovská angličtina s perfetkními rýmy)
 • The Musical Armando: muzikálová improvizace založená na monologu pozvaného hosta
 • Whirled News Today: improvizace inspirovaná aktuálními zprávami z novin
 • improvizované představení inspirované stand-up výstupy
 • improvizační představení menšin „all latinos“ a „all blacks“, které se zabývají sociálními tématy (imigrace, rasismus, postavení menšin)
 • Superhuman: improvizační soubor složený pouze z žen
 • Felt: improvizované představení pouze s loutkami

Dílny “summer intensive” v divadle běžely od pondělí do čtvrtka, 5 hodin každý den. Ve své skupině jsem pracoval s herci a improvizátory z USA, Jižní Afriky, Austrálie, Anglie, Francie, Polska a Ukrajiny.

iO Summer Intensive 2018 Section 5

Takovýchto skupin bylo v rámci summer intensive 7, celkem tedy do Chicaga přijelo absolvovat dílny 100 improvizátorů z celého světa.

Každý týden jsme měli jiného lektora (herce z divadla) a každý týden měl jiné téma:

 1. týden (Nnamdi Ngwe z 3PEAT) – základy improvizačního stylu iO, postoj k herectví, podpora ve skupině, základy scén s dvěma postavami
 2. týden (Mary Cait Walthall z Superhuman) – hledání vlastních silných stránek, tvorba postavy, fyzické skupinové scény, skupinová mysl, sólová práce s objektem a prostředím
 3. týden (Craig Uhlir z Deep Schwa) – dlouhé scény s dvěma postavami, pozitivní scény, konflikty „my vs. svět“, osobní zpětná vazba pro každého studenta
 4. týden (Tim Szozsko) – struktura dlouhé improvizační formy „Harold“
 5. týden (Katie Klein z The Late 90s a Superhuman) – zaměření na herectví a střih, další dlouhé improvizační formáty Deconstruction, La Ronde, Living Room, Cat´s Craddle, příprava na naše vlastní absolvenstské představení

Cením si toho, že všechny naše lektory jsme mohli vidět večer hrát, mluvit s nimi o jejich scénách a o tom, jak to souvisí s tím, co nás učí.

Cage Match: vyhráli jsme The Best Improviser of the World

Během summer intensive jsme mohli vystupovat na jamech a představení „Beyond Borders“, kde hráli všichni neameričané ve svých vlastních jazycích, já jsem vystupoval se skupinou Němců a Rakušanů v němčině a se skupinou Poláků a Ukrajinců v česko-polsko-ukrajinštině (každý mluvil svým jazykem a snažil se porozumět ostatním). Zcela na závěr jsme měli závěrečné vystoupení, odehrál jsem půlhodinovou improvizaci ve formátu Harold se 4 dalšími herci ze mé skupiny.

Moje hlavní poznatky

Nejzajímavější myšlenky z Chicaga, některé jsou moje reflexe, některé přímo citace lektorů):

 1. „Never do something in improv because you are supposed to do it (by the format etc.), the audience has come to see people who are free, not doing things just because they are supposed to do, as they do all the time in their jobs.“
 2. Nikdo nechce vidět váhajícího herce na scéně. Cokoli děláš, dělej to 100% sebevědomě se 100% nasazením – kvůli sobě, kvůli partnerům a kvůli divákům. Do scény jsi 100% sebevědomý, a odejdi z ní úplně stejně sebevědomý. Own the stage!
 3. If you feel insecure, the audience will also feel insecure. Leave any fear, doubts or hesitation behind the door. Get over yourself.
 4. Nikdy nepřemýšlej, vejdi na scénu a pak to vymysli. Divák nechce vidět herce přemýšlet. Del Close k tomu říká: „Fall, and the figure out what to do on the way down!“
 5. Pochybovat a vyčítat si můžete jenom to, co jste na scéně chtěli udělat, a neudělali. Nikdy si nevyčítejte to, co jste udělali a nevyšlo podle vašich představ. Ale nikdy ne déle, než celá improvizace trvala.
 6. Say „Yes, and…“, agree between the actors, not characters.
 7. Say „Yes, because…“ to justify everything and reveal the history of the characters.
 8. If you say No, say No, because…
 9. „I statements“ and „You statements“ create a relationship.
 10. „I want statement“ creates character.
 11. Používej detaily a informace z vlastního života, abys vytvořil plastickou, uvěřitelnou postavu. Del Close k tomu píše: “The improviser´s job is to live an interesting life, then tell people about it.” 
 12. Vždycky si na scéně pokládej otázku: „Co teď skupina potřebuje, abych udělal?“
 13. „Relax. The consequences of doing bad improv are very, very small.“

Z Chicaga jsem si také přivezl 1.4 kg zásadní improvizační literatury.

Foto: Kajetan Oczeretko