korona, dopsal jsem dizertaci a dodělal doktorát na DAMU